Thành núi Range Hood

Cái mũ chóp treo trên tường là một sản phẩm được phát triển gần đây.Nó là sự nâng cấp của máy hút thuốc bên hông.Nguyên tắc hoạt động của nó cũng giống như của cái lò được đóng góp, trừ khi cái khoang bị ảnh hưởng này hút hết khói từ dưới xuống, trong khi khoang hút của tường hút hết khói từ trên.Các bước đột phá đã thay đổi diện mạo thiết kế máy hút thuốc lá truyền thống, khu vực rộng lớn sử dụng các vật liệu thủy tinh, trông giống như Tivi LCD từ phía trước.Sự khác biệt giữa cái máy đèn mút bức tường và quá khứ là miệng hút thuốc gần nguồn của đèn đen, và nó có thể tạo ra hiệu quả loại bỏ đèn pin và giải quyết vấn đề khó khăn của khói nấu nướng trong đồ ăn Trung Quốc.


The air inlet of the mũ ngang tầm tường is closer to the source of the lampblack, which can absorb the lampblack in the first time, and can effectively shorten the rising distance of the lampblack, and the smoke exhaust effect is ideal. Because the whole machine adopts the inverted L shape design, the cooking space is enlarged, there is no sense of depression when cooking, which can effectively avoid the occurrence of head-on events.