Slim Range Hood

Mặc dù mũ trùm cự ly giờ rất phổ biến, nếu nó quá lớn, nó cũng rất phiền phức.Nguyên bản là không có số lượng lớn nhà bếp, một khu tự do chiếm một vị trí lớn, làm cho nhà bếp trông nhỏ hơn.Do đó, cái mũ đầu bếp thon rất phổ biến ngay khi nó xuất hiện.Cái nắp hộp nhỏ này có sức nặng, nhỏ và dễ treo.Tuy nhiên, nhờ thiết kế mỏng và sức mạnh thấp của động cơ, một phần đáng kể của khói từ chế độ điều chế không thể được tham gia vào ống hút, và tốc độ khói của nó thấp hơn nhiều so với hai mẫu khác.Nếu bức tường nhà bếp mỏng (tường không chịu tải), không thể giữ trọng lượng của mũ trùm rộng, và do giới hạn cách bố trí nhà bếp, không thể đặt các mũ kiểu tủ, thì, mũ chóp nhỏ là lựa chọn lý tưởng.