Những mũ cao su của chúng tôi đã nhận được chứng nhận EC, Rohs, INMTro, SAso, KC, EFL.Do dáng vẻ đẹp của chúng, kỹ năng và đáng tin cậy, chúng rất nổi tiếng với khách hàng.